нововъведение

нововъведение
същ. - новост, мода, реформа, откритие, изобретение, подобрение, модернизация, новаторство
същ. - изменение, промяна

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • изменение — същ. промяна, променение, видоизменение, трансформация, модификация, преобразование, метаморфоза, смяна, подновяване, обнова, поправка същ. обрат, поврат същ. връщане назад същ. нововъведение, новост …   Български синонимен речник

  • модернизация — същ. нововъведение същ. рационализиране, рационализация, усъвършенствуване, усъвършенстване …   Български синонимен речник

  • новаторство — същ. нововъведение, реформаторство, реформа, преобразуване, подобрение, модернизъм …   Български синонимен речник

  • новост — същ. мода, нововъведение, нещо ново, оригиналност същ. сюрприз, изненада същ. изменение, промяна …   Български синонимен речник

  • откритие — същ. нововъведение, изобретение, изнамерване, рационализация същ. находка …   Български синонимен речник

  • промяна — същ. променяне, изменение, видоизменение, трансформация, модификация, преобразование, реформа, реорганизация, смяна, замяна, подновяване, метаморфоза същ. обрат, поврат, превратност, преврат същ. разместване, разменяване същ. поправка същ.… …   Български синонимен речник

  • рационализация — същ. усъвършенствуване, подобрение, нововъведение, целесъобразност същ. рационализиране, усъвършенстване, модернизация …   Български синонимен речник

  • реформа — същ. преустройство, преобразование, нововъведение, реконструкция, новаторство, подобрение, модернизация, промяна, мероприятие …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”